Page 20

Solormagasinet_Februar-16

Ønsker én Solør-kommune: Vil ikke bli slukt av store Til sommeren skal fylkesmannen uttale seg om fremtidig kommunestruktur i Hedmark. Så langt kan det ha virket som om politikerne i Våler går for en nordlig variant mens politikerne i Grue går for en sørlig variant. Det er ikke gitt at det blir slik. - Jeg brenner veldig for én Solør-kommune. Det handler om å bygge identitet og en felles kultur. Med hjertet ville jeg sagt at ønsket var at Grue skulle bestå som én kommune til evig tid, men kobler jeg inn hodet skjønner jeg at kommunen blir for liten De tre Solør-kommunene må slå seg sammen, sier Anita Madshus. Hun er lokalpolitiker i Grue og driver egen virksomhet på Flisa. Per-Otto Sletten er oppvokst i Grue, driver virksomhet i Åsnes og bor i Våler. Han mener også at én Solør-kommune er eneste alternativ. - Ønsker vi en positiv utvikling og vekst i Solør må vi samles i Solør. Ellers blir vi revet i ller og utkanter i de store regionkommunene. Én felles Solør-kommune vil være sterk, og en sammenslåing tvinger seg fram, sier Sletten. Ole Frode Mikkelsgård er lokalpolitiker i Våler, og jobber som rektor på Elverum videregående skole. Han opplever at Solør-alternativet nærmest har vært utelukket i Våler fordi Våler-folk føler at Grue har bestemt seg for å gå sørover. - Jeg synes absolutt Solør-alternativet kunne kommet på banen på en helt annen måte enn så langt. Med disse signalene fra Madshus om at mange i Grue ønsker én Solør-kommune blir dette litt snudd på hodet. Jeg har ikke tatt noe standpunkt til om jeg er for Solør eller ikke, men ønsker at alternativet skal utredes. Vi må se fremover og se på hvordan vi vil bli tatt vare på i Elverum eller Kongsvinger kontra i Solør. Hvordan skal vi ta vare på hjemplassen vår på best mulig måte, spør han. Våler kommune har i dag vesentlig bedre økonomi enn Åsnes og Grue, men med det nye inntektssystemet til kommunene som er varslet fra statlig hold vil situasjo- Politikere og næringslivstopper går nå sammen for å fronte én Solør- kommune som et reelt alternativ til de store regionkommunene Elverum og Kongsvinger. Bjørn-Martin Brandett brandett@solormagasinet.no VIL HA SOLØR: Anita Madshus brenner for å få til én felles Solør-kommune,venstre Ole Frode Mikkelsgård og Per-Otto Sletten. Mikkelsgård har ikke « Hvordan skal vi ta vare på hjemplassen » vår på best mulig måte i fremtida? OLE FRODE MIKKELSGÅRD 20 SOLØRMAGASINET FEBRUAR


Solormagasinet_Februar-16
To see the actual publication please follow the link above