Page 54

Solormagasinet_Februar-16

Tursti skal trekke turister: Grenderådet vil legge tursti Det jobbes hardt ere steder med å lokke ere turister til Finnskogen. På Åsnes Finnskog ønsker grenderådet nå å anlegge tursti langs Vermundsjøen. - Dette er noe man har ønsket å få til i ere tiår. Problemet har vært å få med alle grunneierne. Nå ser det lysere ut, forklarer Jan Larsson og Finn Erik Vermundsberget. Hof/Åsnes Finnskog Grenderåd har fått innvilget 50.000 kroner i pengestøtte fra Sparebaken Hedmark til gjennomføringen av prosjektet. - Pengestøtten fra sparebanken er viktig for prosjektet. Pengesummen er overkommelig for gjennomføringen, kombinert med en god del dugnadsarbeid, forklarer Larsson. Turveien som skal bygges er totalt 1,3 kilometer og vil gå i to ulike traseer. - Resten av veien er det enten sti eller skogsvei. Den korteste traseen vil bli omtrent 15 kilometer, mens den lengste vil bli 18 kilometer, i følge Vermundberget. Traseen vil gå fra Kae Finnskog, inn Vermundsbergveien, og videre på sør-siden av sjøen. Deretter vil det bli lagt opp til to ulike trasser, en mindre bratt trasse over Linna, mens den andre delen vil gå oppover om Bakken Grendehus. - Dette har vært en av de viktigste sakene i grenderådet. Nylig har vi hatt besøk av studenter fra Norges miljø- og biovitenskapelige universitet i Ås (NMBU) som gjorde en kartlegging av turistmulighetene i området. Og dette prosjektet var ett av de de anbefalte for å trekke ere turister inn hit, sier de. I tillegg til turismen vil trekker de også frem positive utslag for folkehelsa og spisestedene på Finnskogen. Særlig fra sykkelmiljøet i Solør har man fått mange positive signaler. - Vi har fått mange signaler på a prosjektet her er veldig ”i tiden”, Hvis man ser dette i sammenheng med alt Åsnes/Hof Finnskog Grenderåd vil ha ere turister til Finnskogen. Til våren håper de å kunne starte arbeidet med å anlegge tursti rundt hele Vermundsjøen. Andreas Krantz andreas@solormagasinet.no VIL BYGGE TURVEI: Jan Larsson og Finn Erik Vermundsberget i Hof/ Foreløpig gjenstår noe arbeid før de ulike grunneierne er enige om « Dette er noe man » har ønsket å få til i ere tiår. JAN LARSSON 54 SOLØRMAGASINET FEBRUAR


Solormagasinet_Februar-16
To see the actual publication please follow the link above