Page 55

Solormagasinet_Februar-16

ursti rundt Vermundsjøen Hof/Åsnes Finnskog Grenderåd ønsker å bygge turvei rundt Vermundsj om detaljene. Om alt går i orden kan de starte å bygge til våren. PLANLEGGER NØYE: Arbeidet med turveien krever mye planlegging. Finn Erik Vermundsberget og Jan Larsson på Åsnes Finnskog bruker mye tid på prosjektet. Solør Sykkelclub har gjort med å merke sykkeltrasser er dette et lite, men viktig supplement, sier de. For Larsson og Vermundsberget handler det om å se arbeidet med turstinæringen på Finnskogen under ett. Det er viktig å se Finnskogen i ett som en helhet. Dette er bare en liten del av det, mener de. Traseen man ser for seg berører ti ulike grunneiere, og fortsatt gjenstår det noen mindre uklarheter. - Dette er ting vi regner med å løse ganske raskt. Så fort vi får ja fra alle grunneiere går vi i gang med arbeidet allerede til våren, opplyser Larsson. TO TRASEER: Turveien er tenkt å gå i to ulike traseer rundt Vermundsjøen. Det skal bygges 1,3 kilometer ny vei og traseene vil bli henholdsvis 15 og 18 kilometer. SOLØRMAGASINET FEBRUAR 55


Solormagasinet_Februar-16
To see the actual publication please follow the link above